Ydych chi wedi gweld y dyn hwn o Gasnewydd?

Rydym yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i Rizwan Anwar o Gasnewydd.

Hoffai swyddogion siarad â Rizwan Anwar, 27 oed, mewn cysylltiad ag ymholiadau i droseddau cyffuriau fel rhan o ymchwiliad parhaus.

Os oes gennych chi wybodaeth ynghylch lle mae ef, ffoniwch Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu cyfeirnod 2000238512.

Gallwch anfon neges uniongyrchol atom ar ein cyfrifon Facebook a Twitter hefyd neu ffoniwch Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.