Ydych chi wedi gweld y dyn hwn?

Rydym yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i Zac Kidley, 24 oed, o Gaerffili.

Hoffai swyddogion siarad ag ef mewn perthynas ag achos o dorri gorchymyn atal.

Gofynnir i unrhyw un sy’n gwybod lle mae ef ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 2000266840 neu anfon neges uniongyrchol trwy gyfrwng Facebook neu Twitter.

Fel arall, gallwch roi gwybodaeth yn ddienw i Crimestoppers ar 0800 555 111.