Ydych chi wedi gweld yr arddegyn hwn?

Rydym yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i Edjan Bucaj, 17 oed, sydd ar goll.

Y tro diwethaf i Edjan gael ei weld oedd tua 12.30pm dydd Mawrth 22 Hydref, yn ardal Maendy, Casnewydd, ac mae swyddogion yn pryderu am ei les.

Yn ôl y disgrifiad mae'n 6 troedfedd o daldra, o faint canolig ac mae ganddo wallt byr brown. Y tro diwethaf iddo gael ei weld roedd yn gwisgo siaced ddu, jîns glas tywyll, crys-t du ac esgidiau rhedeg llwyd.

Gofynnir i unrhyw un sy'n gwybod lle mae ef ffonio 101 gan ddyfynnu 1900391079.
Gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau Facebook a Twitter Heddlu Gwent hefyd, neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.