Ydych chi'n adnabod y dyn hwn? Defnyddio cardiau banc wedi'u dwyn - Tredegar

Rydym yn apelio am wybodaeth i gael gwybod pwy yw'r dyn hwn yr hoffem siarad ag ef yn dilyn byrgleriaeth a ddigwyddodd yn Park View, Tredegar ar y 26ain o Fawrth.

Cafodd arian a chardiau banc eu dwyn.

Er bod y cardiau wedi cael eu darganfod yn awr, cawsant eu defnyddio mewn pedwar lleoliad gwahanol yn Nhredegar cyn cael eu taflu.

Mae swyddogion yn ymchwilio. Os gallwch helpu ein hymholiadau, ffoniwch 101 neu anfonwch neges uniongyrchol atom gan ddyfynnu 2000104634.