Ymchwiliad ar y cyd i dân yng Nghas-gwent  

Mae ymchwiliad ar y cyd â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru wedi cychwyn yn dilyn ffrwydrad mewn eiddo yn Lower Church Street, Cas-gwent.  

Galwyd yr heddlu ychydig cyn 6.30pm ddoe.  

Aed â dyn 38 oed, a oedd yn yr eiddo, i Ysbyty Treforys yn Abertawe i gael triniaeth. Dywedir bod ei anafiadau yn rhai difrifol ond ni chredir bod ei fywyd yn y fantol. 
Mae'r digwyddiad wedi achosi difrod sylweddol i'r adeilad ac mae’r ardal yn dal wedi’i hynysu am resymau diogelwch.  

Bu’n rhaid i bobl adael eu cartrefi mewn nifer o dai yn Lower Church Street ddoe.  

Diolch i'r gymuned am eu cymorth a'u hamynedd.  

Gall unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth, nad yw wedi siarad â swyddogion hyd yn hyn, ffonio 101 a dyfynnu cyfeirnod 2000346348.