Ymchwiliad I lofruddiaeth are Heol Brynderwen – Ydych chi wedi gweld y cerbyd hwn?

Ar ddydd Llun 15 Ionawr 2018, tua 3.30pm, galwyd Heddlu Gwent i gyfeiriad yn Heol Brynderwen, Casnewydd.

Pan gyrhaeddodd swyddogion, daethant o hyd i gorff Anthony Bubbins, 57 oed o ardal Casnewydd.

Ar ddydd Mawrth 16 Ionawr 2018, canfuwyd dyn 54 oed o Gasnewydd yn ardal Dyfnaint a chafodd ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth. Mae’n dal yng nghystodaeth yr heddlu ar hyn o bryd.

Mae’r Uwch Swyddog Ymchwilio, Ditectif Brif Arolygydd Mark Pope yn apelio i’r cyhoedd am ragor o wybodaeth, yn benodol ynghylch manylion y cerbyd sydd o ddiddordeb i ni yn awr. 

“Rydym yn chwilio am ragor o wybodaeth yn awr am Renault Clio Billabong coch, sy’n un o nifer cyfyngedig, gyda rhif cofrestriad 03 a oedd o bosibl wedi ei barcio ar Heol Brynderwen neu yn ardal Maendy yng Nghasnewydd.

“Mae hwn yn gar nodedig iawn ac rydym yn awyddus i siarad ag unrhyw un a all fod wedi gweld y car wedi ei barcio yn yr ardal o ddydd Mawrth 9 Ionawr 2018 i ddydd Llun 15 Ionawr 2018. Os ydych chi’n credu eich bod wedi ei weld, cysylltwch â ni trwy ffonio Heddlu Gwent ar 101. Diolch.”

Os oes gan unrhyw un unrhyw wybodaeth bellach am y digwyddiad hwn, ffoniwch 101, gan ddyfynnu rhif cofnod: 320 15/01/18