Ymchwiliad i Lofruddiaeth: Cwmbrân

Mae swyddogion yn ymchwilio i farwolaeth dyn 76 oed a ganfuwyd mewn t? ar Heol Cydweli yng Nghwmbrân tua 10.30am y bore yma.

Mae dyn 55 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth ac mae yn y ddalfa ar hyn o bryd.

Nid ydym yn chwilio am unrhyw un arall ar yr adeg hon.

Mae swyddogion lleol yn yr ardal a gall unrhyw un ag unrhyw bryderon siarad gyda nhw. Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth a allai gynorthwyo'r ymchwiliad gallwch ffonio 101 neu anfon neges atom ar Facebook neu Twitter gan ddyfynnu rhif cofnod 1900333888. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.