Ymchwiliad i lofruddiaeth yng Nghwmbrân: Teyrnged gan y teulu

Dydd Mawrth 10 Medi 2019, aeth swyddogion i ymateb i hysbysiad bod dyn wedi ei ddarganfod yn farw mewn eiddo ar Heol Cydweli yng Nghwmbrân. Ers hynny mae wedi cael ei enwi fel Thomas Gallagher, 76 oed o Gwmbrân. Mae ei deulu wedi rhyddhau'r deyrnged ganlynol;
“Thomas oedd curiad calon teulu â chalon fawr. Roedd yn ddyn a oedd yn gweithio'n anhygoel o galed, roedd yn dalentog, cadarnhaol, anhunanol, creadigol, ffit ac yn llawn hwyl ac roedd ei garedigrwydd yn ddiddiwedd. Roedd yn ddyn meddylgar ac ystyriol, ac roedd wrth ei fodd yn helpu pobl ac yn eu gwneud nhw'n hapus - roedd bob amser yn gweld rhinweddau pobl. 

"Roedd ei ysbryd ifanc yn cuddio ei 76 mlynedd. Roedd pawb yn ei addoli - tad, tad-cu, partner, brawd, wncwl, brawd yng nghyfraith, cefnder, cyn-?r a ffrind cariadus ac annwyl iawn, a chymaint mwy. 

“Roedd yn ein caru ni ac roeddem ni wedi dwli arno. Fe oedd y glud, y gofalwr, y datryswr problemau. Roedd gwybod bod Thomas o gwmpas yn golygu gwybod bod popeth yn mynd i fod yn iawn. Gwyn ein byd i fod wedi ei gael ac mae ei farwolaeth a'r ffordd y gwnaeth ein gadael ni wedi torri ein calonnau.

"Gofynnwn i chi barchu ein preifatrwydd ar yr adeg anodd iawn hon."

Cafodd dyn 55 oed o Gwmbrân ei arestio yn safle’r drosedd ac mae wedi cael ei gyhuddo o lofruddiaeth ers hynny.  Ymddangosodd yn Llys y Goron Caerdydd y bore yma, dydd Gwener 13 Medi, ac mae wedi cael ei gadw yn y ddalfa nes bydd yn ymddangos gerbron llys ym mis Chwefror 2020.