Ymgyrch ildio arfau tanio genedlaethol yn dechrau dydd Sul

O ddydd Sadwrn 20 Gorffennaf, bydd Heddlu Gwent yn cymryd rhan mewn ymgyrch genedlaethol i gael pobl i ildio arfau tanio a bwledi a chetris, a fydd yn parhau am bythefnos.

Fel rhan o Ymgyrch Aztec, rydym yn apelio ar bobl sydd ag arfau tanio i fanteisio ar y cyfle i gael gwared ohonynt, ynghyd â bwledi a chetris, trwy fynd â nhw i orsaf heddlu leol a'u rhoi i swyddogion.

Mae llawer o bobl yn meddu ar arfau tanio am resymau diniwed ac nid ydyn nhw'n ymwybodol o'r ffaith eu bod yn anghyfreithlon, neu efallai bod yr arfau wedi mynd yn angof yng nghartrefi pobl. Fodd bynnag, mae rhwydweithiau troseddol yn cael gafael ar arfau tanio ac yn eu dosbarthu er mwyn niweidio, bygwth a dychryn eu cymunedau lleol.

Dyma'r gorsafoedd lle gellir ildio arfau tanio a bwledi a chetris:

- Casnewydd Canolog – Dydd Sul – Dydd Iau – 0800 – 2000

                                          Dydd Gwener – Dydd Sadwrn – 0800 – 0200

- Trefynwy – Bob dydd – 0900 – 1700

- Glyn Ebwy – Dydd Llun – Dydd Gwener – 0900 – 1700

- Cwmbrân - Dydd Llun - Dydd Gwener - 0900 - 1700

- Coed-duon – Dydd Llun – Dydd Gwener – 0900 – 1700

Bydd yr ymgyrch yn parhau tan 4 Awst 2019 a bydd aelodau'r gymuned yn gallu gwaredu arfau tanio mewn man diogel.

Yn ystod y cyfnod hwnnw, ni fydd pobl sy'n ildio arfau tanio'n cael eu herlyn am feddiant anghyfreithlon a gallant fod yn anhysbys.

Dywedodd Uwch-arolygydd Glyn Fernquest, "Mae'r ymgyrch hon yn rhoi cyfle i bobl gydag arfau tanio neu fwledi yn eu meddiant eu rhoi i'r heddlu a sicrhau nad yw'r bobl anghywir yn cael gafael arnyn nhw.

"Rydym yn defnyddio gwahanol dactegau i ddod o hyd i arfau tanio sydd ym meddiant troseddwyr - ond mae angen help y cyhoedd arnom ni.

“Os ydych chi'n gwybod bod arf yn cael ei gadw'n anghyfreithlon yn rhywle, dyma eich cyfle i'w ildio, neu i roi gwybod i ni lle mae ef. Ni fyddwch yn cael eich erlyn ac fe allech achub bywyd rhywun.

"Mae cael gwared ar un arf oddi ar y strydoedd yn golygu y bydd un yn llai i'w ddefnyddio i niweidio neu fygwth ein cymunedau. Byddwn yn defnyddio'r holl bwerau a gwybodaeth sydd ar gael i ddod o hyd i'r elfen droseddol hon a'i dileu am byth."

Gellir ildio arfau a bwledi a chetris mewn unrhyw orsaf heddlu ond gofynnir i unrhyw un sydd ag arf tanio, bwledi a chetris neu unrhyw arf arall yn ystod y cyfnod ildio, wirio amseroedd agor eu gorsaf drwy ffonio 101 neu edrych ar wefan yr heddlu.

Os ydych chi'n gwybod am bobl sy'n ymwneud ag arfau tanio anghyfreithlon, ffoniwch yr heddlu ar 101 neu Crimestoppers ar 0800 555 111.