Ymosodiad: Brynmawr

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth am ymosodiad a ddigwyddodd yn Sgwâr y Farchnad, Brynmawr, 9fed Chwefror.

Tua 10.35pm ymosodwyd ar ddyn 39 oed o'r ardal leol y tu allan i dafarn y Talisman.

Aethpwyd ag ef i Ysbyty Brenhinol Gwent gydag anafiadau i'w wyneb.

Gofynnir i unrhyw un a welodd yr ymosodiad, yn arbennig unrhyw un a oedd yn gyrru yn yr ardal ar y pryd ac a allai fod â delweddau camera dashfwrdd, gysylltu â Heddlu Gwent ar 101 neu anfon neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter, gan ddyfynnu rhif cofnod 589 09/02/19. Gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 hefyd.