Ymosodiad - canol tref Caerffili

Rydym yn apelio am dystion ar ôl ymosodiad honedig a ddigwyddodd ar Heol Caerdydd, Caerffili yn ystod oriau mân bore dydd Sadwrn 4 Mai 2019.

 

Digwyddodd yr ymosodiad tua 1.20am bore dydd Sadwrn ger y safle bws ar Heol Caerdydd, gyferbyn â Sports Direct. Aeth gr?p o wyth o ddynion at ddau ddyn a dyweder eu bod wedi eu dyrnu yn eu hwynebau. Cafodd y dioddefwyr fân anafiadau i'w hwynebau, gan gynnwys cleisio, gwaedlif a thoriad i'r pen.

 

Mae swyddogion yn gofyn i unrhyw un a oedd yn yr ardal ar y pryd, gan gynnwys gyrwyr tacsi, a allai fod wedi gweld yr ymosodiad, gysylltu â ni.

 

Os gallwch helpu, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 42 o 4/5/19 neu gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent. Gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 hefyd.