Ymosodiad Difrifol, Casnewydd

Rydym yn ymchwilio i ymosodiad difrifol yng Nghasnewydd lle torrwyd penglog dyn ac mae’n dal i fod yn yr ysbyty yn derbyn triniaeth.

Digwyddodd yr ymosodiad wrth y gyffordd rhwng Baneswell Road a West Street nos Sadwrn 7 Rhagfyr tua 7.20pm.

Daeth dau ddyn gwyn, y gyrrwr a’r teithiwr, allan o gar ar West Street, ac aeth y teithiwr ati i ymosod ar y dioddefwr, sef dyn 43 oed o Gasnewydd, a oedd yn sefyll wrth ochr y ffordd gyda dyn arall.

Mae’r heddlu’n awyddus i siarad ag unrhyw un oedd yn yr ardal ar y pryd ac unrhyw un sydd â chamera dashfwrdd. Os allwch chi helpu, ffoniwch ni ar 101 gan ddyfynnu’r cyfeirnod 1900451061. Gallwch chi anfon neges uniongyrchol i’n tudalennau Facebook neu Twitter hefyd. Fel arall, gallwch chi ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 neu gael golwg ar www.crimestoppers-uk.org