Ymosodiad difrifol yng Nghasnewydd: Mae swyddogion yn parhau i ymchwilio fis yn ddiweddarach...

Rydym yn parhau i ymchwilio i ymosodiad difrifol yng Nghasnewydd lle dioddefodd dyn doriad i'w benglog ac mae'n dal yn yr ysbyty yn derbyn triniaeth.

Digwyddodd ar gyffordd Heol Baneswell a Stryd y Gorllewin fis yn ôl, ddydd Sadwrn 7 Rhagfyr, tua 7.20pm.

Daeth dau ddyn gwyn, y gyrrwr a'r teithiwr, allan o gar sal?n du ar Heol y Gorllewin ac ymosododd y teithiwr ar y dioddefwr, dyn 43 oed o Gasnewydd, a oedd yn sefyll ar ochr y ffordd gyda dyn arall.

Mae swyddogion yn parhau i ymchwilio i'r digwyddiad hwn ac maen nhw'n awyddus i siarad ag unrhyw un a oedd yn yr ardal ar y pryd a phobl a allai fod â delweddau camera dashfwrdd. Os gallwch chi ein helpu ni, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 1900451061. Gallwch anfon neges uniongyrchol at ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter hefyd. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 neu ewch i'r wefan www.crimestoppers-uk.org.