Ymosodiad – Heol Caerllion, Casnewydd

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad ar Heol Caerllion, Casnewydd, a ddigwyddodd tua 6pm dydd Sadwrn 11 Mai 2019.

Roedd dyn yn cerdded ar hyd y stryd pan heriodd dri dyn ifanc ar ôl iddynt chwistrellu d?r ar fenyw oedrannus. Wrth iddo droi i ffwrdd, ymosodwyd arno o'r cefn a chwympodd i’r llawr yn anymwybodol. Helpodd aelodau'r cyhoedd ef i godi yn fuan wedyn, a llwyddodd i gerdded adref.

Y diwrnod canlynol, aeth i Ysbyty Brenhinol Gwent, lle canfuwyd ei fod wedi torri ei ên, ac roedd angen triniaeth lawfeddygol frys arno i osod fframwaith metel. Gwnaed niwed parhaol i'r nerfau yn ei foch hefyd.

Yn dilyn ymholiadau helaeth i'r digwyddiad hwn, mae swyddogion yn apelio am gymorth gan y cyhoedd i helpu i ddod o hyd i'r unigolyn neu unigolion cyfrifol.

Hoffem siarad yn benodol â'r fenyw a helpodd y dioddefwr i godi. Yn ôl y disgrifiad mae ganddi wallt coch cyrliog at ei hysgwyddau, mae o faint canolig ac mae rhwng tua 45 a 55 oed. Credir efallai ei bod wedi gweld y digwyddiad gan mai hi oedd y cyntaf i ddod i helpu’r dioddefwr. Aeth pobl eraill i'w helpu hefyd wedyn.

Gofynnir i unrhyw dystion neu unrhyw un â gwybodaeth am y digwyddiad hwn gysylltu â Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu rhif cofnod 135 o 14/05/19. Neu, anfonwch neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter, neu cysylltwch â Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.