Ymosodiad yng Nghwmbrân: A welsoch chi unrhyw beth?

Rydym yn apelio am dystion yn dilyn ymosodiad honedig a ddigwyddodd yng nghanol tref Cwmbrân ddydd Gwener 4 Hydref 2019.

Tua 4.55pm ddydd Gwener 4 Hydref 2019, galwyd swyddogion i Rodfa'r Gogledd, Cwmbrân, yn dilyn hysbysiadau bod dyn a bachgen yn ei arddegau wedi ymosod ar ddyn arall.

Aethpwyd â'r dioddefwr i'r ysbyty i dderbyn triniaeth am glun wedi torri ac asennau wedi cleisio. Mae'n gwella adref yn awr.

Os gwelsoch chi'r digwyddiad, gallwch gysylltu â ni ar 101, neu gallwch anfon neges uniongyrchol at Heddlu Gwent ar Facebook neu Twitter gan ddyfynnu rhif cofnod 1900367550.

Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.