Yr heddlu'n gofyn i gefnogwyr gadw ar ochr iawn y gyfraith cyn y gêm gwpan

Mae Heddlu Gwent yn gofyn i gefnogwyr Newport County a Dinas Abertawe weithio gyda swyddogion cyn y gêm.

Mae gêm rownd gyntaf Cwpan Carabao yn digwydd yn Rodney Parade yng Nghasnewydd ddydd Sadwrn 5 Medi am 3pm a bydd ar gael i'w gwylio ar-lein ar wefan y naill glwb a'r llall.

Bydd bariau a thafarndai ar agor yng Nghasnewydd, er na fydd y gêm yn cael ei darlledu ar y teledu, a gofynnir i bobl sy'n ymweld â'r ddinas gofio gadw'n ddiogel a chadw pellter cymdeithasol.

Dywedodd Uwch-arolygydd Glyn Fernquest: “Rydym yn deall mai dyma'r cyfle cyntaf mae cefnogwyr wedi'i gael ers amser i weld eu tîm yn chwarae.

"Fodd bynnag, ni fydd cefnogwyr yn cael mynd i mewn i'r stadiwm gan y bydd y gêm yn cael ei chwarae heb dorf.

"'Does dim pwynt mynd i'r cae chwarae nac ymgynnull y tu allan iddo, yn arbennig gan fod y gêm ar gael ar-lein.

“Rydym yn parhau i ofyn i'n cymunedau ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru a bod yn ymwybodol o'r rheolau cyfredol sydd ar waith. Cadw'n ddiogel yw'r peth mwyaf pwysig ond gofynnwn i bobl fod yn synhwyrol hefyd.

“Bydd swyddogion allan ar batrôl yng Nghasnewydd ac ar draws  holl ardaloedd y llu yn amddiffyn a thawelu meddwl ein cymunedau.”

Atgoffir ymwelwyr sy'n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i deithio i Gasnewydd bod angen gwisgo gorchudd wyneb ac y dylent wirio gyda'r darparwr gwasanaeth cyn teithio i'r ddinas.

Dywedodd y Dirprwy Brif Gwnstabl Amanda Blakeman: "Rydym wedi bod yn ffodus bod mwyafrif helaeth ein cymunedau wedi ein cefnogi ni trwy gydol yr argyfwng iechyd.

“Wrth i bêl-droed ddychwelyd i Gasnewydd y penwythnos hwn, gofynnwn i gefnogwyr ac aelodau eraill y gymuned barhau i gadw ar ochr iawn y gyfraith gyda ni.

"Mae pobl wedi bod yn ymddwyn yn synhwyrol, yn cadw'n ddiogel ac yn cadw pellter cymdeithasol ac mae hynny'n wych i'w weld. Hoffwn ofyn i chi barhau i weithio gyda ni ac ystyried peryglon y pandemig o hyd.”

Gellir riportio digwyddiadau i Heddlu Gwent trwy ffonio 101, trwy gyfrwng cyfrifon cyfryngau cymdeithasol y llu neu yn ddienw trwy ffonio Crimestoppers ar 0800 555 111.

Ffoniwch 999 bob tro mewn argyfwng.