Tu Ôl i’r Bathodyn – Diwrnod Agored 999 y Gwasanaethau Brys

Lleoliad: Pencadlys Heddlu Gwent, Croesyceiliog, Cwmbrân, NP44 2XJ

Dyddiad: Dydd Sul, 16th Mehefin 2018 - 9.30 tan 4.30

Bydd Heddlu Gwent, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru a Gwasanaeth Ambiwlans Cymru’n cynnal diwrnod llawn hwyl i’r teulu cyfan, gan roi cyfle i chi gwrdd â staff o’r tri gwasanaeth i holi unrhyw gwestiynau sydd gennych chi am y gwaith maen nhw’n ei wneud bob dydd. Bydd y diwrnod yn llawn o arddangosfeydd, ynghyd â stondinau gwybodaeth, lluniaeth ac adloniant ar gyfer pob oedran.

Mae ein tudalen Digwyddiadau ar Facebook yn cael ei diweddaru’n rheolaidd, felly galwch heibio i weld y cynlluniau diweddaraf ar gyfer y diwrnod mawr.

A hoffech chi weld arwyr pedair coes Heddlu Gwent wrth eu gwaith?! Byddant yn cynnal nifer o arddangosfeydd trwy gydol y dydd, o ddangos eu hystwythder anhygoel i redeg ar ôl tramgwyddwr posibl. Byddant hefyd yn cymryd rhan yn ein harddangosfeydd trefn gyhoeddus. Peidiwch â cholli’r cyfle hwn i’w gweld! 

Bydd yr Uned Arfau Tanio a’r Uned Cefnogi Ardal yn gweithio ochr yn ochr â’r C?n Heddlu, ynghyd â Gwasanaeth Tân De Cymru a Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Bydd nifer o sefyllfaoedd cyffrous i’w gweld trwy gydol y dydd, a bydd staff ar gael rhwng arddangosfeydd i sgwrsio â chi am eu bywydau gwaith prysur a bydd cyfle i chi edrych ar rywfaint o’r offer maen nhw’n eu defnyddio yn eu gwaith.

Cofiwch, gwiriwch ein tudalen Digwyddiadau ar Facebook i weld yr holl newyddion diweddaraf.