Heddlu Trosglwyddedig

A oes gennych chi ddiddordeb mewn dychwelyd neu adleoli i Went?

Mae Gwent yn rhanbarth amrywiol, gyda chanol dinas fywiog ynghyd â chefn gwlad brydferth a threfi llawn ysbryd, i gyd o fewn munudau i'w gilydd.

Ers mis Ebrill 2015, mae ein Plismona Cymdogaeth wedi cael ei drefnu yn ddwy Ardal Blismona Leol, un yn y dwyrain ar gyfer Casnewydd a Sir Fynwy ac un yn y gorllewin ar gyfer Caerffili, Blaenau Gwent a Thorfaen.

Gallwch ddarganfod mwy amdanom ni, gan gynnwys ein gweledigaeth, ein cenhadaeth a'n gwerthoedd, a'n blaenoriaethau plismona yma.

Mae'r cyfnod ymgeisio wedi dod i ben

Diolch am roi o'ch amser i ymweld â'n gwefan a dangos diddordeb mewn bod yn Swyddog Heddlu gyda Heddlu Gwent.

Yn anffodus, nid ydym yn recriwtio am swyddogion i drosglwyddo i Heddlu Gwent ar hyn o bryd, ac mae'r cyfnod ymgeisio wedi dod i ben.

Cadwch lygad ar y rhan hon o'r wefan am wybodaeth ynghylch pryd byddwn yn recriwtio. Gallwch ein dilyn ni ar Facebook a Twitter hefyd i gael y newyddion diweddaraf am y broses recriwtio a gweithgareddau'r heddlu yn eich ardal chi.