Rhaglen Cofnod Uniongyrchol

Mae'r Coleg Plismona wedi cyflwyno pwyntiau cofnod uniongyrchol i Wasanaeth yr Heddlu ar gyfer rhengoedd Arolygydd ac Uwcharolygydd. 

Mae'r rhaglenni hyfforddiant a datblygiad Cofnod Uniongyrchol Arolygwyr ac Uwcharolygwyr yn newid sylfaenol a hanfodol i ddod â safbwyntiau, sgiliau a phrofiad newydd i Wasanaeth yr Heddlu er mwyn cyflwyno gwasanaeth sy'n broffesiynol, effeithlon ac yn gallu delio â'r pwysau cynyddol heddiw a thu hwnt.

Rhaglen Arolygwyr

Mae'r Rhaglen Cofnod Uniongyrchol Arolywyr yn cynnig hyfforddiant trylwyr a chymorth gwych wrth i chi ddechrau eich gyrfa o fewn Gwasanaeth yr Heddlu. Gyda sgiliau arwain presennol, byddwch yn datblygu eich galluoedd rheoli ac yn ennill sgiliau plismona go iawn. Ar ddiwedd y rhaglen gynhwysfawr 24 mis hwn, byddwch yn Arolygydd gweithredol mewn lifrai - yn cael effaith gadarnhaol ar blismona, y gymuned leol a'r gymdeithas ehangach. 

Nod y rhaglen yw eich herio, ac er nad oes angen profiad plismona arnoch, mae'n angenrheidiol eich bod yn uchelgeisiol, yn wydn ac yn benderfynol. Bydd angen i chi hefyd fod yn realistig am y gwaith sifft. Nid yw bod yn Swyddog yr Heddlu yn swydd naw tan bump ac yn aml ni ellir rhagweld yr oriau. Er mwyn ffynnu ar y rhaglen hon, bydd angen i chi fod yn hyblyg ac yn barod i addasu.

Os ydych'n credu eich bod yn addas i ddod yn Arolygydd ewch i wefan Lead Beyond

Rhaglen Uwcharolygwyr

Rydych wedi profi eisoes eich bod yn arweinydd cryf, effeithiol a chreadigol - ac yn barod i roi atebion mentrus ar waith. Mae'r Rhaglen Cofnod Uniongyrchol Uwcharolygwyr yn cynnig cyfle i fanteisio ar y sgiliau hyn ac ymuno â rheng fawreddog. O fewn dim ond 18 mis, byddwch yn cwblhau cynllun datblygu rhagorol ac yn gweithio o fewn yr 1% o'r swyddogion gorau yng Ngwasanaeth yr Heddlu.

Mae plismona yn addasu'n gyson i anghenion newidiol, ac dyna'r rheswm ein bod angen syniadau a safbwyntiau newydd arnom. Yn flaengar, uchelgeisiol a gwydn, byddwch yn mwynhau'r heriau a ddaw gyda'r rôl. Gyda chefndir hollol wahanol i Blismona, bydd eich safbwyntiau yn amhrisiadwy a byddwch yn defnyddio eich profiad strategol i gael effaith gadarnhaol ar y gymuned.

Os credwch eich bod yn addas i ddod yn Uwcharolygydd ewch i wefan Lead Beyond.