Rhaglen Arolygwyr

Mae'r Rhaglen Cofnod Uniongyrchol Arolywyr yn cynnig hyfforddiant trylwyr a chymorth gwych wrth i chi ddechrau eich gyrfa o fewn Gwasanaeth yr Heddlu. Gyda sgiliau arwain presennol, byddwch yn datblygu eich galluoedd rheoli ac yn ennill sgiliau plismona go iawn. Ar ddiwedd y rhaglen gynhwysfawr 24 mis hwn, byddwch yn Arolygydd gweithredol mewn lifrai - yn cael effaith gadarnhaol ar blismona, y gymuned leol a'r gymdeithas ehangach. 

Nod y rhaglen yw eich herio, ac er nad oes angen profiad plismona arnoch, mae'n angenrheidiol eich bod yn uchelgeisiol, yn wydn ac yn benderfynol. Bydd angen i chi hefyd fod yn realistig am y gwaith sifft. Nid yw bod yn Swyddog yr Heddlu yn swydd naw tan bump ac yn aml ni ellir rhagweld yr oriau. Er mwyn ffynnu ar y rhaglen hon, bydd angen i chi fod yn hyblyg ac yn barod i addasu.

Os ydych'n credu eich bod yn addas i ddod yn Arolygydd ewch i wefan Lead Beyond