Rhaglen Uwcharolygwyr

Rydych wedi profi eisoes eich bod yn arweinydd cryf, effeithiol a chreadigol - ac yn barod i roi atebion mentrus ar waith. Mae'r Rhaglen Cofnod Uniongyrchol Uwcharolygwyr yn cynnig cyfle i fanteisio ar y sgiliau hyn ac ymuno â rheng fawreddog. O fewn dim ond 18 mis, byddwch yn cwblhau cynllun datblygu rhagorol ac yn gweithio o fewn yr 1% o'r swyddogion gorau yng Ngwasanaeth yr Heddlu.

Mae plismona yn addasu'n gyson i anghenion newidiol, ac dyna'r rheswm ein bod angen syniadau a safbwyntiau newydd arnom. Yn flaengar, uchelgeisiol a gwydn, byddwch yn mwynhau'r heriau a ddaw gyda'r rôl. Gyda chefndir hollol wahanol i Blismona, bydd eich safbwyntiau yn amhrisiadwy a byddwch yn defnyddio eich profiad strategol i gael effaith gadarnhaol ar y gymuned.

Os credwch eich bod yn addas i ddod yn Uwcharolygydd ewch i wefan Lead Beyond.