Ystafell Gyfathrebu'r Heddlu

Ar ddiwrnod arferol, rydym yn derbyn tua 150-250 o alwadau brys a 800 o alwadau nad ydynt yn rhai brys. Gallwn drosglwyddo galwadau yn uniongyrchol i'r Swyddog sy'n delio ag ymholiad neu i'r adran berthnasol, cymryd neges ar ran y Swyddog os nad yw ar ddyletswydd ar y pryd, rhoi cyngor ac arweiniad neu gyfeirio'r galwr at asiantaeth arall.

Mae ffyrdd eraill y gallwch gael rhagor o wybodaeth am Heddlu Gwent:

  • Bydd ein Swyddogion yn roi eu manylion cyswllt i chi fel y gallwch gysylltu â nhw yn uniongyrchol am eich digwyddiad - dros y ffôn neu drwy e-bost.
  • Os byddwch yn cysylltu â ni, byddwn yn defnyddio system Adnabod Llais Ddeallus ar gyfer ein llinellau nad ydynt yn rhai brys fel y gallwch gyfeirio eich galwad eich hun

Rhowch gynnig arni...

Peidiwch â derbyn ein gair ni - dewch i gymryd rhan yn ein Cynllun Reidio ar Hyd a dysgu mwy am yr hyn rydym yn ei wneud yma yng Ngwent!

Gwasanaethau SMS

Rydym yn chwilio am ffyrdd i wella hygyrchedd yn gyson. I'r rheini ohonoch sy'n cael trafferth i gyfathrebu gyda'ch Llais, rydym yn cynnig gwasanaeth tecstio SMS ar gyfer achosion nad wy'n argyfwng. Mae cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn yn hawdd.  Anfonwch e-bost atom yn [email protected] gan nodi eich enw, cyfeiriad a'ch rhif ffôn.