Dod o Hyd i Orsaf Heddlu

Ardal Orllewin Plismona Lleol

Pont-y-pwl - 9:00 - 17:00 (Dydd Llun -  Dydd Gwener)

Heol Glantorvaen, Pont-y-pwl, NP4 6YN

Cwmbrân - 08:00 - 20:00 (Pob Dydd)

Heol Tudor, Cwmbrân, NP44 3XH 

Mae gennym nifer o safleoedd lle’r mae Swyddogion yn gweithio ynddynt ac maent ar gael i gwrdd â'r cyhoedd os ydynt ar gael. Mae yna gloch drws a ffôn allanol melyn i gysylltu â Swyddogion os oes angen. Mae'r Swyddogion Heddlu hefyd ar gael ar eu dyfeisiau symudol ac mae eu manylion cyswllt ar hysbysfyrddau allanol yr orsaf.

Mae cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn rheolaidd yn yr ardal ac mae amseroedd a lleoliadau yn cael eu hysbysebu'n lleol. Mae'r lleoliadau hyn yn:

  • Trevethin
  • Blaenavon
  • Garndiffaith

Brynmawr - 09:00 - 17:00 (Dydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Mercher)

28, Stryd Somerset, Brynmawr, NP23 4YG

Glyn Ebwy (Pob Dydd)

Stryd Bethcar, Glyn Ebwy, NP23 6UY

Tredegar - 14:00 - 16:00 (Dydd Sadwrn yn unig)

Sgwâr Spencer, Tredegar, NP22 3YD

Os nad yw’r orsaf ar agor, mae yna gloch drws a ffôn allanol melyn i gysylltu â Swyddogion os oes angen. Mae'r Swyddogion Heddlu hefyd ar gael ar eu dyfeisiau symudol ac mae eu manylion cyswllt ar hysbysfyrddau allanol yr orsaf.

Coed Duon - 08:00 - 20:00 (Pob Dydd)

Stryd Goed Dduon, Pontllanfraith, Coed Duon, NP12 2XA

(Mae oriau agor yn destun newid dros dro)

Rhymni - 10:00 - 11:00 (Dydd Llun yn unig) and 16:00 - 18:00 (Dydd Gwener yn unig)

Stryd Fawr, Rhymni, NP22 5LP

Ystrad Mynach - 09:00 - 17:00 (Dydd Llun – Dydd Gwener)

Stryd Gaerffili, Ystrad Mynach, CF82 7EP

Risga - 09:00 - 17:00 (Dydd Llun - Dydd Gwener)

Stryd Dredegar, Risga, NP11 6YA

(Mae oriau agor yn destun newid dros dro)

Bargoed - 09:30 - 10:30 (Dydd Mawrth) and 14:00 - 15:00 (Dydd Iau)

43, Stryd Hanbury, Bargoed, CF81 8XF

Caerffili - 09:00 - 17:00, ar gau 13:30 - 14:00 (Dydd Llun I Ddydd Gwener heb law Gwyliau Banc)

62, Stryd Gaerffili, Caerffili, CF83 1JQ

Ardal Ddwyrain Plismona Lleol

Casnewydd Canolog – 24/7 Bob Dydd

3, Stryd Gaerdydd, Casnewydd, NP20 2EH

Maindee - 09:00 - 17:00 (Dydd Llun – Dydd Gwener)

81, Stryd Gas-gwent , Casnewydd, NP19 8XD

Mae gennym nifer o safleoedd lle’r mae Swyddogion yn gweithio ac maent ar gael i gwrdd â'r cyhoedd os ydynt ar gael. Mae yna gloch drws a ffôn allanol melyn i gysylltu â Swyddogion os oes angen. Mae'r Swyddogion Heddlu hefyd ar gael ar eu dyfeisiau symudol ac mae eu manylion cyswllt ar hysbysfyrddau allanol yr orsaf. Mae hyn hefyd yn berthnasol i'r gorsafoedd hynny sydd wedi eu rhestri yn uchod yn ystod yr amseroedd y mae'r desgiau blaen ar gau.

Mae cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn rheolaidd yn yr ardal ac mae amseroedd a lleoliadau yn cael eu hysbysebu'n lleol. Mae'r lleoliadau hyn yn:

  • Pill
  • Rogerstone
  • Caerleon
  • Always
  • Bettws

Y Fenni - 08:00 - 20:00 (Pob Dydd)

Stryd Tudor, Y Fenni, NP7 5YL

Trefynwy - 09:00 - 17:00 (Dydd Llun – Dydd Gwener)

19, Stryd Glendower, Trefynwy, NP25 3DG

Cas-gwent - 09:00 - 17:00 (Dydd Llun – Dydd Gwener)

14-15, Stryd Moor, Cas-gwent, NP16 5XW

Mae gan orsaf Wysg nifer o Swyddogion sy'n gweithio ynddi ac maent ar gael i gwrdd â'r cyhoedd os ydynt ar gael. Mae yna gloch drws a ffôn allanol melyn i gysylltu â Swyddogion os oes angen. Mae'r Swyddogion Heddlu hefyd ar gael ar eu dyfeisiau symudol ac mae eu manylion cyswllt ar hysbysfyrddau allanol yr orsaf. Mae hyn hefyd yn berthnasol i'r gorsafoedd hynny sydd wedi eu rhestri yn uchod yn ystod yr amseroedd y mae'r desgiau blaen ar gau.

Mae cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn rheolaidd yn yr ardal ac mae amseroedd a lleoliadau yn cael eu hysbysebu'n lleol.