Jordan_Manley.PNG

Jordan Manley

Age: 24

Address: Newport / Casnewydd

Conviction: Possession of heroin with intent to supply / Meddu ar heroin gyda bwriad o gyflenwi

Sentence: 54 months imprisonment / Carchar am 54 mis

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

Pc Stephen Jones, Gwent Police’s officer in the case, said: “At approximately 7pm on 20th October 2018, a black Volkswagen Golf failed to stop for Police in the Bettws area of Newport. The vehicle was quickly located in the lanes, having become stuck in traffic. The sole occupier, Jordan Manley, attempted to discard a carrier bag out of the vehicle window. However, this was quickly recovered. This carrier bag contained a large amount of heroin. Manley was quickly detained and arrested.” / Dywedodd Cwnstabl Stephen Jones, swyddog Heddlu Gwent yn yr achos: “Tua 7pm ar yr 20fed Hydref 2018, methodd Volkswagen Golf du â stopio i'r Heddlu yn ardal Y Betws, Casnewydd. Daethpwyd o hyd i'r cerbyd yn gyflym yn y lonydd, wedi ei ddal mewn traffig. Ceisiodd yr unig berson yn y car, Jordan Manley, daflu bag siopa allan trwy ffenestr y cerbyd. Fodd bynnag, daethpwyd o hyd i'r bag yn gyflym. Roedd swmp o heroin yn y bag cario hwn. Cafodd Manley ei gadw a'i arestio."

Back to list