Adam_Matthews.PNG

Adam James Matthews

Age: 34

Address: Newport

Conviction: Robbery

Sentence: 3 years and 2 months

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

On the afternoon of 20th September 2016 in the Lliswerry area of Newport, Ben Truelove and Adam Matthews assaulted a man before stealing items including a phone and Tablet from him. Following investigation by officers, the suspects were identified and were arrested and later charged. Both were found guilty at Cardiff Crown Court on 31st March 2017 and Ben Truelove was sentenced to 32 months and Adam Matthews sentenced to 38 months in prison. DC Walden said, “This was a totally unprovoked and cowardly attack where a man was outnumbered by these individuals. We hope these sentences reinforce to all that these crimes will not be dealt with lightly.” ****** Ar brynhawn 20 Medi 2016 yn ardal Llyswyry Casnewydd, ymosododd Ben Truelove ac Adam Matthews ar ?r cyn dwyn eitemau, gan gynnwys ffôn a Llechen, oddi arno. Yn dilyn ymchwiliad gan yr heddlu, cafodd yr unigolion dan amheuaeth eu hadnabod a'u harestio ac yn ddiweddarach cawsant eu cyhuddo. Cafodd y ddau eu dyfarnu’n euog yn Llys y Goron Caerdydd ar 31 Mawrth 2017 a chafodd Ben Truelove ei ddedfrydu i 32 mis o garchar a chafodd Adam Matthews ei ddedfrydu i 38 mis o garchar. Dywedodd y Ditectif Gwnstabl Walden “Roedd hwn yn ymosodiad disymbyliad a llwfr lle ymosodwyd ar ?r gan y ddau unigolyn yma. Gobeithiwn fod y dedfrydau hyn yn cyfleu i bawb na chaiff y troseddau hyn eu trin yn ysgafn.”

Back to list