Rhiannon_Dix.jpg

Rhiannon Dix

Age: 34

Address: Abertillery

Conviction: Grievous Bodily Harm

Sentence: Two and a half years in prison

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

On 23rd December 2016, Gwent Police received a call about a man being stabbed in Abertillery. The victim had been stabbed in the abdomen and had his arm slashed. As a result, he was taken to hospital where he had an operation to remove his spleen. Rhiannon Dix was arrested at the scene. She pleaded guilty in court and was sentenced to two and a half years in prison. Ar 23 Rhagfyr 2016, derbyniodd Heddlu Gwent alwad am ddyn yn cael ei drywanu yn Abertyleri. Roedd y dioddefwr wedi'i drywanu yn ei abdomen ac roedd ei fraich wedi ei slaesio. Aethpwyd ag ef i'r ysbyty o ganlyniad lle bu'n rhaid iddo gael llawdriniaeth i dynnu ei ddueg. Arestiwyd Rhiannon Dix yn y fan a'r lle. Pleidiodd yn euog yn y llys ac fe'i dedfrydwyd i ddwy flynedd a hanner yn y carchar.

Back to list