Kerr.jpg

Robin Kerr

Age: 39

Address: Newport/Aberdare/Casnewydd/Aberdâr

Conviction: Various drug offences (including possession with intent to supply – Class A, B, C)/Troseddau amrywiol yn ymwneud â chyffuriau (gan gynnwys meddiant gyda’r bwriad i gyflenwi – Dosbarth A, B, C)

Sentence: 31 months in prison/31 mis o garchar

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

On 9th February 2017, a drugs warrant was executed in Orchard Mews by the Newport East Neighbourhood Policing Team along with the East Area Support Unit after information was received that Robin Kerr was responsible for supplying controlled drugs. During the warrant a substantial amount of controlled drugs ranging between Class A's, B's and C's were located at the address. Kerr was arrested and bailed pending the investigation and was subsequently charged for 18 offences. On Tuesday 28th November 2017 Kerr appeared before Newport Crown Court where he was sentenced to just over two and a half years in prison. PC1562 Matthew Mallett who was the officer in charge of the case said “This kind of criminality will not be tolerated in Gwent and any person involved in drug supply offences will be dealt with accordingly. This sentence shows the consequences of being involved in supplying controlled drugs. If anyone has any information or intelligence regarding drug supply please contact 101 to report it.”/Ar 9 Chwefror 2017, gweithredwyd gwarant cyffuriau yn Orchard Mews gan Dîm Plismona Cymdogaeth Dwyrain Casnewydd ynghyd ag Uned Cymorth Ardal y Dwyrain ar ôl derbyn gwybodaeth bod Robin Kerr yn gyfrifol am gyflenwi cyffuriau a reolir. Yn ystod y warant daethpwyd o hyd i faint sylweddol o gyffuriau a reolir yn y cyfeiriad yn amrywio o Ddosbarth A, B a C. Cafodd Kerr ei arestio a’i fechnïo tra mae’n aros am yr ymchwiliad ac yna cafodd ei gyhuddo o 18 o droseddau. Ar ddydd Mawrth 28 Tachwedd 2017 ymddangosodd Kerr o flaen Llys y Goron Casnewydd lle cafodd ei ddedfrydu i ychydig dros ddwy flynedd a hanner o garchar. Dywedodd Cwnstabl PC1562 Matthew Mallett, y swyddog a oedd yn gyfrifol am yr achos “Ni chaiff y math hwn o droseddoldeb ei ddioddef yng Ngwent a byddwn yn trin unrhyw un sy’n ymwneud â throseddau cyflenwi cyffuriau yn unol â hynny. Mae’r ddedfryd hon yn dangos beth yw canlyniadau bod yn rhan o gyflenwi cyffuriau a reolir. Os oes gan unrhyw un unrhyw wybodaeth neu gudd-wybodaeth am gyflenwi cyffuriau, cysylltwch â 101.”

Back to list