Barry_Winter.PNG

Barry Winter

Age: 37

Address: Gilfach, Caerphilly

Conviction: Stalking

Sentence: 3 years in prison

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

Barry Winter stalked and harassed a woman who was not known to him. He used to stand outside her window looking in, consistently over the course of several months. This mainly took place in the early hours of the morning when she was coming out of the shower. On one occasion, Barry Winter also entered her house while she was in the shower but ran off when the victim realised. Winter tried again on another occasion to get into her home late in the evening, however alarms fitted by officers went off and he ran away. Following investigations by officers, Winter was arrested and he was identified by identification procedures. His distinctive clothing was also identified from CCTV footage. Barry Winter appeared at Cardiff Crown Court on Friday 16th February and after being found guilty, he was sentenced to 3 years in prison. / Roedd Barry Winter yn stelcio a phoeni menyw nad oedd yn ei hadnabod. Roedd arfer sefyll y tu allan i’w ffenestr yn edrych i mewn, yn gyson dros gyfnod o sawl mis. Roedd hyn yn digwydd yn bennaf yn gynnar yn y bore pan oedd hi’n dod allan o’r gawod. Ar un achlysur, aeth Barry Winter i mewn i’r tu hefyd pan oedd hi yn y gawod ond rhedodd i ffwrdd pan sylweddolodd y dioddefwr ei fod yno. Ceisiodd Winter fynd i mewn i’w th? yn hwyr y nos ar achlysur arall, ond canodd larymau a osodwyd gan swyddogion ac fe redodd i ffwrdd. Yn dilyn ymchwiliadau gan swyddogion, cafodd Winter ei arestio a chafodd ei ganfod trwy weithdrefnau adnabod. Cafodd ei ddillad nodedig eu hadnabod hefyd o ddelweddau teledu cylch cyfyng. Ymddangosodd Barry Winter o flaen Llys y Goron Caerdydd ar ddydd Gwener 16 Chwefror ac ar ôl cael ei ganfod yn euog cafodd ei ddedfrydu i dair blynedd o garchar.

Back to list