Gwent Police crest in white - monotone

Wedi’u dal ac yn y llys

Kenneth Eaves

Cyfeiriad: Duffryn, Newport

Oedran: 71

Euogfarnau:

  • Sexual activity with a child
  • Ymosodiad rhywiol

Portrait photo of

Eich Ardal

Beth yw eich cod post?

Rhowch eich Cod Post i ddangos gwybodaeth am y ward rydych yn byw ynddi

Helpwch ni ddod o hyd i

Twitter