gwent police crest in white

Dal ac yn y llys

Martin Harris

Martin_Harris.JPG

Address: Newport / Casnewydd

Conviction: GBH, Common Assault, Affray, Possession of a class B drug / Niwed Corfforol Difrifol (GBH), Ymosodiad Cyffredin, Affräe, Meddu ar gyffur dosbarth B

Eich Ardal

Beth yw eich cod post?

Rhowch eich Cod Post i arddangos gwybodaeth am y ward yr ydych yn byw yn.

Helpwch ni ddod o hyd i

Mwy o Wybodaeth

Twitter

Dilynwch ni