gwent police crest in white

Dal ac yn y llys

Neil Kidley

Neil_Kidley.JPG

Address: Caerphilly/Caerffili

Conviction: Burglary with intent to steal and breach of previous order/Bwrgleriaeth gyda'r bwriad o ddwyn a thorri telerau gorchymyn blaenorol

Eich Ardal

Beth yw eich cod post?

Rhowch eich Cod Post i arddangos gwybodaeth am y ward yr ydych yn byw yn.