Gwent Police crest in white - monotone

Wedi’u dal ac yn y llys

Jordan Owen

Cyfeiriad: Caerphilly

Oedran: 20

Euogfarnau:

  • Ymosodiad gan achosi gwir niwed corfforol
  • Ladrad

Portrait photo of

Eich Ardal

Beth yw eich cod post?

Rhowch eich Cod Post i ddangos gwybodaeth am y ward rydych yn byw ynddi

Twitter