gwent police crest in white

Wedi’u dal ac yn y llys

Luke Jones

Luke_Jones.PNG

Address: Abertyleri / Abertillery

Conviction: Byrgleriaeth annedd a lladrad / Burglary dwelling and theft

Eich Ardal

Beth yw eich cod post?

Rhowch eich Cod Post i ddangos gwybodaeth am y ward rydych yn byw ynddi