Robert_Thomas.JPG

Robert Thomas

Age: 42

Address: Newport

Conviction: Attempted burglary and fraud by false representation

Sentence: 4 years in prison

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

In the early hours of 14th April, Robert Thomas broke into a residential premises and stole items, including a bank cards while the occupants slept. Later that day, he used one of the bank cards to make purchases from two different shops. On the 16th May 2017, Robert Thomas pleaded guilty at Newport Crown Court to burglary dwelling and theft, attempt burglary with intent to steal and 2 charges of fraud by false representation. DC Matt Lea said: “We are committed to ensuring that those who break the law are bought to justice and are very pleased with the sentence.” Yn oriau mân y bore, 14 Ebrill fe wnaeth Robert Thomas dorri i mewn i adeilad preswyl a dwyn eitemau yn cynnwys cardiau banc tra roedd y preswylwyr yn cysgu. Yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw, defnyddiodd un o'r cardiau banc i brynu pethau o ddwy siop wahanol. Plediodd Robert Thomas yn euog ar 16 Mai 2017 yn Llys y Goron Casnewydd i ladrata o breswylfa, ymgais i ladrata gyda'r bwriad o ddwyn a 2 gyhuddiad o dwyll drwy anwiredd. Dywedodd DC Matt Lea: "Rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod y rheini sy'n torri'r gyfraith yn dod o flaen eu gwell ac rydym yn falch iawn gyda'r ddedfryd."

Back to list