Lee_Hillier.JPG

Lee Hillier

Age: 30

Address: Caerphilly / Caerffili

Conviction: Death by dangerous driving, causing serious injury by dangerous driving x 2 / Marwolaeth trwy yrru'n beryglus, achosi anaf difrifol trwy yrru'n beryglus x 2

Sentence: 11 years reduced to 7 years and 4 months and 2 years concurrent for both serious injury offences / 11 mlynedd wedi ei ostwng i 7 mlynedd a 4 mis a 2 flynedd i gydredeg am y ddwy drosedd o anaf difrifol

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

Lee Hillier, 30, was driving a Seat Leon on the A469 near Hengoed when he lost control of the vehicle and hit the kerb before crossing to the opposite carriageway, striking an oncoming VW van. One of the rear seat passengers, Jason Clarke, died as a result of the collision while two other passengers, Carley Appleton and Granville Vincent, were seriously injured. Hillier provided a blood sample to the police which was analysed and found to contain alcohol at just over twice the legal limit. On Tuesday 25th February 2019, Lee Hillier was sentenced at Cardiff Crown Court to 11 years, reduced to 7 years and 4 months and 2 years concurrent for both serious injury offences. Officer involved in the case, PC Michelle Greatrex said: “It is apparent that the sequence of events that resulted in the fatal incident commenced when Lee Hiller, the driver of the seat Leon impacted with the VW Crafter van travelling in the opposite direction. “It was Lee Hillier’s action in driving at speed and misjudging the camber of the road that set the chain of events leading to the rear seat passenger sustaining fatal injuries in the collision. “Further to this, the occupant in the vehicle expressed his concerns to Lee Hillier, indicating that the occupant was clearly uncomfortable and wanted Lee Hillier to slow down. Further aggravating factors showed Lee Hillier to be twice the legal limit for alcohol. “The sentence reflects the seriousness of the offence and what happened that night and Lee Hillier’s flagrant disregard for other road users as well as the occupants of his vehicle.” / Roedd Lee Hillier, 30 oed, yn gyrru Seat Leon ar yr A469 ger Hengoed pan gollodd reolaeth o'r cerbyd a tharo ymyl y palmant cyn croesi i'r ffordd gerbyd gyferbyn a tharo fan VW a oedd yn dod tuag ato. Bu farw un o'r teithwyr yn y cefn, Jason Clarke, o ganlyniad i'r gwrthdrawiad a chafodd dau deithiwr arall, Carley Appleton a Granville Vincent, eu hanafu'n ddifrifol. Rhoddodd Hillier sampl gwaed i'r heddlu a gafodd ei ddadansoddi a chanfuwyd ei fod yn cynnwys alcohol ar lefel a oedd dwywaith dros y terfyn cyfreithiol. Dydd Mawrth 25 Chwefror 2019, dedfrydwyd Lee Hillier yn Llys y Goron Caerdydd i 11 mlynedd, wedi ei ostwng i 7 mlynedd a 4 mis a 2 flynedd i gydredeg am y ddwy drosedd o anaf difrifol. Dywedodd Cwnstabl Michelle Greatrex a oedd yn rhan o'r achos: “Mae'n amlwg bod y dilyniant o ddigwyddiadau a arweiniodd at y digwyddiad angheuol wedi dechrau pan darodd Lee Hillier, gyrrwr y Seat Leon, y fan VW Crafter a oedd yn teithio i'r cyfeiriad arall. “Gweithred Lee Hillier yn gyrru'n gyflym ac yn camfarnu cambr y ffordd a ddechreuodd y gadwyn o ddigwyddiadau a arweiniodd at anafiadau angheuol i'r teithiwr yn y sedd gefn yn ystod y gwrthdrawiad. “Yn ogystal, roedd y teithiwr yn y cerbyd wedi mynegi wrth Lee Hillier ei fod yn pryderu, gan ddangos ei fod yn amlwg yn anghyfforddus ac am i Lee Hillier arafu. Dangosodd ffactorau gwaethygol eraill fod Lee Hillier ddwywaith dros y terfyn cyfreithiol ar gyfer alcohol. “Mae'r ddedfryd yn adlewyrchu difrifoldeb y drosedd a'r hyn a ddigwyddodd y noson honno, a difaterwch llwyr Lee Hillier tuag at ddefnyddwyr eraill y ffordd yn ogystal â'r bobl a oedd yn teithio yn ei gerbyd ei hun.”

Back to list