Lee_Phillips.PNG

Lee Phillips

Age: 24

Address: Newport / Casnewydd

Conviction: Two counts of possession of cocaine with intent to supply, and one of possession of cannabis / Dau gyfrif o feddu ar gocên gyda bwriad o gyflenwi ac un cyfrif o feddu ar ganabis

Sentence: 2 years and 4 months imprisonment / Carchar am bedair blynedd a phedwar mis

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

Pc Andrew McKeown, officer in the case, said: “Phillips came to the attention of officers driving a hire car erratically in Newport. When spoken to, officers saw a pouch in the driver’s door pocket of the car which contained 33 wraps of cocaine and cash. At first he denied any knowledge of the cocaine. It was not until officers interrogated his mobile phone and found several text messages which showed he was supplying to others, that he decided to plead guilty. This case demonstrates that Gwent Police will use all resources available to obtain evidence and secure convictions for those who pedal misery on the streets of Newport and the wider Gwent communities.” / Dywedodd Cwnstabl Andrew McKeown, swyddog yn yr achos: “Sylwodd swyddogion ar Phillips pan oedd yn gyrru car wedi’i hurio yn afreolaidd yng Nghasnewydd. Wrth siarad ag ef, gwelodd swyddogion gwdyn ym mhoced drws y gyrrwr a oedd yn cynnwys 33 rhwymyn o gocên ac arian parod. Gwadodd unrhyw wybodaeth o'r cocên i ddechrau. Dim ond ar ôl i swyddogion chwilio ei ffôn symudol a chanfod nifer o negeseuon testun a oedd yn dangos ei fod yn cyflenwi pobl eraill y penderfynodd bledio'n euog. Mae'r achos hwn yn dangos y bydd Heddlu Gwent yn defnyddio'r holl adnoddau sydd ganddynt i gael tystiolaeth a sicrhau euogfarnau i’r bobl sy'n gwerthu gofid ar strydoedd Casnewydd a chymunedau ehangach Gwent.”

Back to list