Macauley_Davies.PNG

Macauley Davies

Age: 20

Address: Newport / Casnewydd

Conviction: Possession of a knife in a public place / Meddu ar gyllell mewn man cyhoeddus

Sentence: 8 months detention / 8 mis mewn sefydliad i droseddwyr ifanc

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

Pc Lewis James, officer in the case for Gwent Police, said: “In the current climate, this goes to show that knife crime is being taken seriously within Gwent as a force and we will bring offenders who are carrying knives to justice. I would like to thank our colleagues within CCTV operations at Newport City Centre for their assistance.” / Dywedodd Cwnstabl Lewis James, swyddog yn yr achos ar gyfer Heddlu Gwent: “Yn yr hinsawdd sydd ohoni, mae hyn yn dangos bod Heddlu Gwent yn cymryd troseddau sy’n ymwneud â chyllyll o ddifrif a byddwn yn dwyn troseddwyr sy'n cario cyllyll gerbron llys. Hoffwn ddiolch i'n cydweithwyr yn yr adran gweithrediadau teledu cylch cyfyng yng Nghanol Dinas Casnewydd am eu cymorth.”

Back to list