Kade_Reynolds.PNG

Kade Reynolds

Age: 25

Address: Newport / Casnewydd

Conviction: Possession of cannabis with intent to supply / Meddu ar ganabis gyda bwriad o gyflenwi

Sentence: 15 Months imprisonment / 15 mis yn y carchar

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

On 16th August, 2018, Reynolds was seen riding a bicycle at about 12.30pm in Maesglas Road, before approaching a parked car and dealing cannabis to the unknown motorist. This was witnessed by several plain clothes police officers in an unmarked police car, who were parked up nearby. Reynolds was stopped and detained at the scene, where he was in possession of several other bags of cannabis and a quantity of cash, as well as a mobile phone used for drug dealing / Ar 16 Awst, 2018, gwelwyd Reynolds ar gefn beic tua 12.30pm yn Heol Maesglas, cyn iddo fynd i fyny at gar a oedd wedi parcio a delio canabis i’r modurwr anhysbys. Roedd sawl swyddog heddlu mewn dillad cyffredin, mewn car heb farciau a oedd wedi parcio gerllaw, yn dyst i'r digwyddiad hwn. Cafodd Reynolds ei stopio a'i ddal yn y fan a'r lle. Roedd nifer o fagiau eraill o ganabis ac arian parod yn ei feddiant, yn ogystal â ffôn symudol a oedd yn cael ei ddefnyddio i ddelio cyffuriau.

Back to list