David_John_Griffiths.PNG

David John Griffiths

Age: 47

Address: Newport / Casnewydd

Conviction: Possession of amphetamine with intent to supply / Meddu ar amffetamin gyda bwriad o gyflenwi

Sentence: 20 Months imprisonment / 20 mis yn y carchar

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

Pc Joshua Gale, officer in the case for Gwent Police, said: “Griffiths was convicted of possession with intent to supply over 7kg of amphetamine. This was due to joint work between our Area Support Unit and the East Priority Tasking Team. We will continue to jointly disrupt the drug trade within Newport and prevent these drugs from reaching the streets.” / Dywedodd Cwnstabl Joshua Gale, swyddog yn yr achos ar gyfer Heddlu Gwent: “Cafodd Griffiths ei euogfarnu am feddu ar dros 7kg o amffetamin gyda bwriad o gyflenwi. Roedd hyn diolch i waith ar y cyd rhwng ein Huned Cymorth Ardal a Thîm Blaenoriaethu Tasgau'r Dwyrain. Byddwn yn parhau i weithio ar y cyd i amharu ar y fasnach gyffuriau yng Nghasnewydd a rhwystro'r cyffuriau hyn rhag cyrraedd y strydoedd.”

Back to list