Raymond_Moreland.PNG

Raymond Moreland

Age: 55

Address: Newport / Casnewydd

Conviction: Production of cannabis, Obstruction of a PC in exercise of duty related to drugs, and illegal abstraction and use of electricity / Cynhyrchu cannabis, rhwystro Cwnstabl yr Heddlu ar ddyletswydd mewn perthynas â chyffuriau a chymryd a defnyddio trydan yn

Sentence: 20 months imprisonment / 20 mis o garchar

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

Pc Bianca Robson said: “This was a good example of proactive policing within the community, acting upon information given to us by the public. This sentence shows the public the consequences of being involved in the production of controlled drugs. If anyone has any information or intelligence regarding drug supply please contact 101 to report it.” / Dywedodd PC Bianca Robson: "Dyma enghraifft o blismona rhagweithiol yn y gymuned, gan weithredu ar y wybodaeth a gawsom gan y cyhoedd. Mae'r ddedfryd hon yn dangos y goblygiadau o gymryd rhan yn y broses o gynhyrchu cyffuriau a reolir i'r cyhoedd. Os oes gan unrhyw un wybodaeth neu gudd-wybodaeth am gyflenwi cyffuriau, cysylltwch â 101 i roi gwybod amdano."

Back to list