Kallum_Jeavon.jpg

Kallum Jeavons

Age: 22

Address: Ebbw Vale

Conviction: Assault - designated/accredited person

Sentence: 17 weeks in prison/ 17 wythnos yn y carchar

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

On the 28th March 2017, Kallum Jeavon attacked and assaulted a Police Community Support Officer on Ebbw Vale town centre by punching him. He then threw a traffic cone at a moving police vehicle which resulted in the vehicle being damaged. His violent behaviour continued when he kicked the arresting police officer. This was only hours after being released from police custody for damaging a police vehicle on the 26th of March. PC Jamie Witcombe, who led the investigation said: "Kallum Jeavon has shown extreme violence towards police over these three days and showed no remorse for his actions. I am pleased with the sentence given at court today as this sort of behaviour towards police cannot be tolerated". Ar 28 Mawrth 2017, fe ymosododd Kallum Jeavon ar Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu yng nghanol tref Glynebwy drwy ei daro. Yna taflodd gôn traffig at gerbyd yr heddlu a oedd yn symud gan achosi difrod i'r cerbyd. Parhaodd ei ymddygiad treisgar pan giciodd swyddog yr heddlu a oedd yn ei arestio. Roedd hyn ond ychydig o oriau ar ôl iddo gael ei ryddhau o ddalfa'r heddlu am achosi difrod i gerbyd yr heddlu ar 26 Mawrth. Dywedodd PC Jamie Witcombe, a arweiniodd yr ymchwiliad: "Mae Kallum Jeavon wedi dangos trais eithafol yn erbyn yr heddlu yn ystod y tri diwrnod hyn ac ni ddangosodd unrhyw edifeirwch am yr hyn a wnaeth. Rwy'n falch o'r ddedfryd a roddwyd yn y llys heddiw gan na ddylid goddef y math hwn o ymddygiad tuag at yr heddlu."

Back to list