Jordan_Paull.PNG

Jordan Paull

Age: 24

Address: Nantyglo, Brynmawr

Conviction: Assault occasioning actual bodily harm

Sentence: 20 months in prison

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

Jordan Paull, attacked a member of the door staff in Buffs nightclub in Brynmawr, last October, leading to the doorman spending nine days in hospital with a fractured knee and a tear to the cruciate ligament. PC Chris Bishop who led the investigation said: "Any assault upon door staff is taken very seriously by the police and the sentence issued by the court is a testament to this. Hopefully this sentence will act as a deterrent to others who drink to excess and cause needless violence. "There is a fine line between joviality and boisterousness; which is often the start of more serious problems. Door staff are simply doing their job, for which they are fully trained and the victim was merely trying to maintain peace for those enjoying their evening and has suffered a nasty, unprovoked, alcohol fuelled assault." Ymosododd Jordan Paull ar aelod o staff drws yng nghlwb nos Buffs ym Mrynmawr, fis Hydref diwethaf, gan arwain at y porthor yn treulio nawr diwrnod yn yr ysbyty ar ôl iddo dorri ei ben-glin a rhwygo gewyn y goes. Dywedodd PC Chris Bishop, a arweiniodd yr ymchwiliad: "Caiff unrhyw ymosodiad ar borthor ei gymryd o ddifrif gan yr heddlu ac mae'r ddedfryd a gaiff ei rhoi gan y llys yn adlewyrchiad o hyn. Gobeithiaf y bydd y ddedfryd hon yn atal eraill sy'n yfed gormod ac yn achosi trais diangen. "Mae llinell denau rhwng cael hwyl a mynd yn afreolus; sydd fel arfer yn dechrau problemau mwy difrifol. Yn syml mae staff sydd ar y drws ond yn gwneud eu gwaith, ac maent wedi eu hyfforddi, a dim ond yn ceisio cadw'r heddwch oedd y dioddefwr er mwyn y rheini oedd yn mwynhau eu noswaith ac mae wedi dioddef ymosodiad cas, diachos a hynny yn sgîl goryfed."

Back to list