Neil_Kidley.JPG

Neil Kidley

Age: 41

Address: Caerphilly/Caerffili

Conviction: Burglary with intent to steal and breach of previous order/Bwrgleriaeth gyda'r bwriad o ddwyn a thorri telerau gorchymyn blaenorol

Sentence: 40 months/mis

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

While on a suspended sentence, Neil Kidley broke into a property and proceded to ransack the home but was interrupted by the occupants returning. Neil made his escape, stealing items in the process. Neil was later found by police in possession of the stolen goods and was arrested and charged. On Tuesday 17th October Carl was sentenced at Cardiff Crown Court to 15 months imprisonment./Pan oedd yn bwrw dedfryd waharddedig, torrodd Neil Kidley i mewn i eiddo gan arheithio'r cartref ond ymyrrwyd arno wrth i'r deiliad ddychwelyd. Gwnaeth ddianc, gan ddwyn eitemau yn y broses. Daeth yr Heddlu o hyd i Neil yn ddiweddarach gyda'r nwyddau wedi'u dwyn a chafodd ei arestio a'i gyhuddo. Ddydd Mawrth 17 Hydref cafodd Carl ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caerdydd i 15 mis o garchar.

Back to list