Carl_Robert_Price.JPG

Carl Robert Price

Age: 41

Address: Caerphilly/Caerffili

Conviction: Criminal damage to property and possessing a knife blade/sharp pointed article in a public place./Difrod troseddol i eiddo bod â llafn cyllell/eitem â blaen miniog yn ei feddiant mewn man cyhoeddus.

Sentence: 15 months/mis

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

Following numerous calls that vehicles were being damaged, officers quickly identified and arrested Carl Price at the scene. Further investigations established that fifty four vehicles had been damaged in total. There was a coordinated effort from Blaenau Gwent Officers, working with the community to to establish the nature of the damage and take statements from victims. On Wednesday 11th October Carl was sentenced at Cardiff Crown Court to 15 months imprisonment./Yn dilyn nifer o alwadau am ddifrod i gerbydau, gwnaeth swyddogion adnabod ac arestio Carl Price yn gyflym yn y fan a'r lle. Gwnaeth ymchwiliadau pellach gadarnhau bod cyfanswm o hanner cant a phedwar o gerbydau wedi'u difrodi. Gweithiodd Swyddogion Blaenau Gwent gyda'r gymuned mewn ymgais i bennu natur y difrod ac i gymryd datganiadau gan ddioddefwyr. Ddydd Mercher 11 Hydref cafodd Carl ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caerdydd i 15 mis yn y carchar.

Back to list