Janet_Kemeys.JPG

Janet Kemeys

Age: 54

Address: Cwmbran/Cwmbrân

Conviction: Wounding with intent/Clwyfo bwriadol

Sentence: 5 years/Pum mlynedd

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

Janet Kemeys was arrested for assaulting an adult female at her home address.The victim, who was known to Kemeys, was attacked with a kitchen knife causing permenant scarring to her face. Kemeys, who pleaded not guilty, was subsequently sentenced to five years imprisonment on Thursday 16th November 2017./Arestiwyd Janet Kemeys am ymosodiad ar oedolyn benywaidd yn ei chartref. Ymosodwyd ar y dioddefwr, a oedd yn gydnabod i Kemeys, gyda chyllell cegin gan greithio ei hwyneb yn barhaol. Dedfrydwyd Kemeys, a blediodd yn ddieuog, i bum mlynedd o garchar ar ddydd Iau 16eg Tachwedd 2017.

Back to list