Gwneud ymholiad gan y cyfryngau

Er mwyn sicrhau'r gwasanaeth mwyaf prydlon ac effeithlon, cysylltwch â'r tîm dros e-bost yn:[email protected]

Gallwch ffonio 01633 647018 hefyd i siarad ag aelod o’r tîm Cyfathrebu Corfforaethol rhwng 8am a 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener. Os oes gennych chi ymholiad brys y tu allan i’r oriau hyn, gallwch gysylltu â Rheolwr Digwyddiadau’r Llu ar 01633 838111.