Pecyn Hyfforddi i'r Sector Gofal Iechyd

Pethau i gadw golwg amdanynt

  • Ymweld â chlinig iechyd rhywiol yn rheolaidd
  • Ymddwyn yn rhywiol amhriodol, e.e. bod yn rhy gyfeillgar gyda dieithriaid
  • Anafiadau corfforol na ellir eu hesbonio, fel cleisiau a llosgiadau sigarét
  • Anrhegion neu eitemau na ellir rhoi cyfrif amdanynt
  • Mynd i'r ysbyty/at y meddyg gyda pherson sy'n h?n o lawer nag ef/hi nad yw yn rhiant nac yn ofalwr
  • Hwyliau'n newid a newid i’w gymeriad
  • Defnyddio cyffuriau neu alcohol

PEIDIWCH AG ANWYBYDDU EICH GREDDF OS YDYCH YN AMAU BOD RHYWBETH O'I LE.

OS BYDDWCH YN GWELD RHYWBETH, DYWEDWCH RYWBETH.

Lawrlwytho'r Deunyddiau Hyfforddi