Gorchymyn Gwasgaru – Penyrheol

Ar ôl cael gwybod am ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ddiweddar yn ardal Penyrheol, mae Gorchymyn Gwasgaru yn cael ei gyflwyno

Bydd ardal ddynodedig y gorchymyn yn cynnwys:

  • Heol Aneurin

  • Pen Y Groes

  • Heol Graigwen

  • Glan Ffrwd and Heol Fawr

  • Heol YGogledd

  • Penyrheol

Bydd y gorchymyn yn dod i rym am:

  • 5.00pm 4 Mai 2017 a bydd ar waith am 48 awr

  • 5.00pm 6 Mai 2017 a bydd ar waith am 48 awr

  • 5.00pm 8 Mai 2017 a bydd ar waith am 48 awr

Bydd swyddogion yn patrolio'r ardal a bydd ganddynt yr awdurdod i orchymyn i unrhyw un sy'n ymddwyn mewn modd gwrthgymdeithasol adael yr ardal. Os bydd yr unigolion hynny yn dychwelyd i'r ardal ar ôl iddynt gael gorchymyn i adael, gallant gael eu harestio.

Mae'r Gorchymyn Gwasgaru hwn wedi cael ei roi ar waith ar ôl i'r heddlu gael gwybod am ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal lle mae ymddygiad lleiafrif bach yn peri ofn a gofid i breswylwyr lleol. Bydd swyddogion ar batrôl yn rheolaidd yn yr ardaloedd dan sylw er mwyn gorfodi'r Gorchymyn Gwasgaru ac atal ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Rhowch wybod am unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol drwy ffonio 101 neu Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555111.