Ymosodiad ar ddyn mewn safle bysiau ar Queens Street, Casnewydd

160517 Bus assault Newport

Rydym yn apelio am dystion yn dilyn ymosodiad a ddigwyddodd yn y safle bysiau ar Queens Street yng Nghasnewydd ddydd Mercher 3 Mai am oddeutu 5pm.

Mewn ymosodiad diachos, poerwyd at yrrwr bws gwrywaidd 44 mlwydd oed, cafodd ei gicio yn ei goes a'i ddyrnu yn ei ben. 

Bu'n rhaid i'r dioddefwr gael triniaeth yn yr ysbyty yn dilyn yr ymosodiad, ond mae bellach yn gwella gartref. 

Hoffem siarad â'r tri dyn a ddangosir yn y llun hwn gan ein bod yn credu y byddant, o bosibl, yn gallu ein helpu gyda'n hymholiadau.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth ffoniwch 101 gan ddyfynnu cofnodrif 326 3/5/17.