Parcio yn Ystâd Ddiwydiannol Llantarnam, Cwmbrân

Mae ein swyddogion yng Nghwmbrân yn gweithio mewn partneriaeth ag Adran Priffyrdd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ar ôl derbyn nifer o gwynion am barcio anghyfreithlon ym Mharc Diwydiannol Llantarnam, yn enwedig yn Lakeside a William Brown Close a hefyd yn ardaloedd preswyl cyfagos Cory Park a John Fielding Close.

Mae llawer o fusnesau lleol wedi dweud wrthym eu bod yn cael problemau gyda cludiadau ac yn cael trafferth oherwydd gwelededd cyfyngedig ar gyffyrdd. Gall y parcio anystyriol hefyd atal mynediad i'r Gwasanaethau Brys.

Os na allwch barcio yn gyfreithlon ac yn ddiogel yn yr ardaloedd hyn, ystyriwch drefniadau eraill, fel defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus neu rannu car.

Byddwn yn monitro hyn ac yn patrolio'r ardal. Peidiwch â chael dirwy o £30 neu £60 punt a phwyntiau ar eich trwydded.