Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad a ddigwyddodd ar Stryd y Castell yn Nhredegar.

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad a ddigwyddodd ar Stryd y Castell yn Nhredegar.

Digwyddodd hyn tua 1.50am ddydd Sul 20 Awst 2017.

Ymosodwyd ar ddyn 39 oed a tharodd e ei ben ar y cwrbyn wrth iddo gwympo i’r lawr.

Mae’r troseddwr yn cael ei ddisgrifio (yn y llun) fel dyn gwyn yn ei 30au, tua 5 troedfedd 6 modfedd ac o faint cryf. Roedd yn gwisgo crys gwyn gyda streipen las ac roedd ganddo acen leol.

Os oedd unrhyw un yn dyst i'r ymosodiad hwn neu os oes gennych unrhyw wybodaeth, ffoniwch 101 gan ddyfynnu cofnodrif 67 20/8/17 neu cysylltwch â Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.