Mae beic wedi cael ei ddwyn o Pandy SirFynwy - a weloch chi unrhyw beth?

Mae beic wedi cael ei ddwyn o Pandy SirFynwy - a weloch chi unrhyw beth?

Ydych chi wedi gweld y beic hwn? Fe'i dwynwyd o faes carafanau ym Mhandy, ger y Fenni. Digwyddodd hyn rhywbryd rhwng 10.30pm ddydd Sadwrn 26 Awst a 7am ddydd Sul, 27 Awst. 

Mae’r beic Bottecchia yn werth tua £2000 ac mae'n feic ffibr carbon du gydag olwynion Campagnolo, cadwyn Shimmano Ultegra a sêt Specialized.

Os gwelsoch chi unrhyw beth neu os oes gennych unrhyw wybodaeth am ble mae'r beic, ffoniwch 101 gan ddyfynnu cofnodrif 149 27/8/17.