Ydych chi’n adnabod y beic hwn?

Yn dilyn nifer o achosion o ddwyn beiciau yn ardal Casnewydd, cafodd gwarant ei gweithredu  mewn cyfeiriad ym Mryste. 

Yn ystod y warant atafaelodd swyddogion feic y maent yn credu sy’n eiddo wedi ei ddwyn.

Os ydych yn credu mai eich beic chi yw hwn, neu os oes gennych unrhyw wybodaeth a allai helpu’r heddlu i ganfod y perchnogion, cysylltwch â ni ar 101 gan ddyfynnu cofnodrif 1700299604