Apêl am dystion yn dilyn gwrthdrawiad traffig ffordd difrifol ar Stryd Commercial ym Mhontnewydd.

Rydym yn apelio am dystion yn dilyn gwrthdrawiad traffig ffordd difrifol ar Stryd Commercial ym Mhontnewydd a ddigwyddodd tua 5.26pm ar ddydd Llun 4ydd Rhagfyr 2017.

Roedd y gwrthdrawiad yn ymwneud â Hyundai Santa Fe arian a dau gerddwr.

Aethpwyd â cherddwr, dyn 79 oed o Bontnewydd i Ysbyty Brenhinol Gwent ac, yn anffodus, cyhoeddwyd ei fod wedi marw’n ddiweddarach yn yr ysbyty. Gellir ei enwi yn awr fel Alan James.

Aethpwyd â cherddwr arall, menyw 78 oed hefyd o Bontnewydd i Ysbyty Brenhinol Gwent, gyda mân anafiadau.

Mae teulu’r ymadawedig yn derbyn cymorth gan swyddogion arbenigol.

Gofynnir i unrhyw un a allai fod wedi gweld y gwrthdrawiad, neu sydd ag unrhyw wybodaeth yn ymwneud ag ef, ffonio 101, gan ddyfynnu cofnodrif: 411 4/12/2017.